Stichting Familiar Forest privacyverklaring

Stichting Familiar Forest, gevestigd aan de Wielingerstraat 30P 1078KL Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Je kunt ons bereiken op info@stichtingfamiliarforest.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken>

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat jij deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht met alle gegevens die wij van jou opslaan:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Informatie over onze edities zoals je aanwezigheid, de taak die je graag oppakt en lieveling.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Familiar Forest verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je op de hoogte houden van toekomstige edities.
 • Je te bellen of mailen over edities waar jij aan wilt deelnemen. We vinden het bijvoorbeeld wel gezellig je te bellen om te vertellen dat je bent ingeloot, we mailen je ook reisinformatie in de maand voor een editie.
 • Je in te roosteren voor een act of vrijwilligerstaak.
 • Je in te loten voor een editie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Familiar Forest bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je algemene informatie zoals naam, geboortedatum, adres en dergelijke blijven bij ons opgeslagen voor eventuele toekomstige edities, daarnaast gebruiken we ticketgegevens van voorgaande jaren als naslagwerk voor de editie waarmee we op dat moment mee bezig zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken je persoonsgegevens uitsluitend aan derden in de volgende gevallen: Wanneer we jouw mailen maken we gebruik van een provider die dit gemakkelijk voor ons kan doen. Hiervoor delen we je email adres en eventueel je voornaam.

Wanneer je een betaling doet gaat dat via een derde partij die dat voor ons afhandelt. Daarbij delen we alleen jouw anonieme ticketcode.

Bij sommige edities zijn wij verplicht een nachtregister in te vullen. Daarvoor hebben we je volledige naam, woonplaats en je geboortedatum nodig.

Het kan ook zo zijn dat wij gegevens moeten delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, maar dat hebben we nog nooit meegemaakt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Familiar Forest en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingfamiliarforest.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@stichtingfamiliarforest.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, ook niet met toestemming van ouder of voogd. Onze evenementen zijn namelijk uitsluitend 18+. Mocht je toch ervan overtuigd zijn dat wij informatie hebben verzameld van een minderjarige neem dan contact met ons op via info@stichtingfamiliarforest.nl