Participatie

Stichting Familiar Forest organiseert evenementen waarbij iedereen zijn steentje bij kan dragen. Co-creatie staat voorop en iedereen is deelnemer! Dit vertaalt zich niet alleen in kunstenaars, artiesten en muzikanten want er is voor iedereen plaats. Bijvoorbeeld op het gebied van gastvrijheid, koken, chaufferen, afwassen, opbouwen of afbouwen.

Veiligheid

Familiar Forest probeert een plaats neer te zetten waar je helemaal jezelf kan zijn. Los van conventies en met een eigen beeldtaal. Iedereen is welkom op een manier die je zelf kiest. Niets is te gek en alles is normaal.

Samen op reis

Familiar Forest is een reis. Iedereen vertrekt op hetzelfde moment per bus naar onze geheime locatie en vertrekt een dag later weer terug naar huis. Op deze manier kun je samen, op gelijke voet, het bos ontdekken.

De high fives zijn gratis, de knuffels oprecht en de liefde oneindig